4 september 2017

GEZOCHT - PROJECT MANAGER GRENSOVERSCHRIJDEND ONDERNEMEN


De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en Greenville NV in Houthalen-Helchteren zoeken een fulltime projectmanager (m/v) voor de coördinatie en uitvoering van projecten ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, startups, incubatoren en bedrijvencampussen.


Functie

De projectmanager legt zich toe op de coördinatie van initiatieven die grensoverschrijdend ondernemen aanmoedigen. Zo is er het project EMR STARTUP, wat een Euregionaal netwerk van incubatoren is dat een gezamenlijk programma voor startups in de Euregio opzet. Dit om startups (investerings)klaar te maken in een internationale context. EMR STARTUP staat voor co-creatie en kwalitatieve opschaling van gezamenlijke en individuele diensten van  incubatoren om internationaal georiënteerde nieuwe bedrijven in de EMR versneld te lanceren, binnen een tijdsbestek van 3 jaar. Op deze manier willen we bedrijven, startups, incubatoren en bedrijvencampussen intensiever te laten samenwerken over de grenzen heen.

Functieprofiel

Manager

 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van Europese projecten kaderend binnen grensoverschrijdend ondernemen.
 • Je fungeert als trekker en je neemt het nodige initiatief om toegewezen projecten tot een goed einde te brengen.

 

Dit omvat onderstaande taken:

Administratief

 • Je organiseert vergaderingen m.b.t. het project en zorgt voor verslaggeving.
 • Je maakt diverse rapporten m.b.t. het project.
 • Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde documenten aan de subsidiërende overheden, de projectpartners, …
 • Je zorgt ervoor dat alle benodigde contracten worden opgemaakt en ondertekend.

 

Inhoudelijk

 • Je volgt nauwgezet alle inhoudelijke aspecten op en zorgt ervoor dat de acties van het project goed worden uitgevoerd.
 • Je maakt jaarlijks een gedetailleerde planning met prioriteiten, taakverdeling en timing. Je doet dit in overleg met de projectpartners.
 • Je voert zelf bepaalde acties van het project uit.
 • Je volgt de acties op die aan collega’s of aan externen werden toevertrouwd.
 • Je werkt nauw samen en stemt maximaal af met LSU (Limburg Start Up) en met andere Limburgse incubatoren.

 

Financieel

 • Je maakt jaarlijks een gedetailleerde begroting voor de uit te voeren acties.
 • Bij wijziging van het project, maak je de nieuwe financiële tabellen op en koppel je terug met de financiële afdeling.
 • Je volgt de bestedingen nauwlettend op, onderhandelt met externen waarbij je streeft naar de beste voorwaarden voor Interreg en je bewaakt het projectbudget.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer van het project.

 

Communicatief

 • Je onderhoudt contacten met de subsidiërende overheden.
 • Je coördineert de externe contacten.
 • Je coördineert de interne en externe communicatie.
 • Je overlegt op geregelde basis met je leidinggevende.
 • Je begeleidt en motiveert de verschillende partners om tijdig hun documenten aan de subsidiërende overheden aan te leveren.
 • Je vertegenwoordigt het project t.a.v. alle actoren.

 

Instaan voor netwerkvorming en belangenverdediging

 • Je vertegenwoordigt het project op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en/of Europees niveau.
 • Je onderhoudt goede contacten met diverse spelers in het werkveld.
 • Je verdedigt de belangen van het project.


Functievereisten

 • Ruime ervaring met projectmanagement in een Europese context met sterke referenties.
 • Polyglot die zich vlot (mondeling en schriftelijk) uitdrukt in het Nederlands, Engels, Frans en Duits
 • Sterk in business development en conceptueel denken
 • Dynamische, enthousiaste en ondernemende persoonlijkheid;
 • Werkt zelfstandig en is flexibel in tijdsinvulling;
 • Doener, resultaatgericht, hands-on, praktisch ingesteld, probleemoplossend;
 • Spontane, natuurlijke netwerker;
 • Sterk in planning & organisatie.

Interesse?

Wil jij deze uitdaging aangaan en dit geweldig project boosten tot een groot succes?
Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief naar info@greenville.be